Actie!

Op dit moment april 2024 vinden er vele werkzaamheden in het park plaats. Er komt langzaam vorm in...

Hoera we hebben Groen licht!

Op 27 juni 2023 heeft B&W van Deurne besloten om het groene licht te geven aan ons initiatief. Het park van het `Tuinpad wordt gerealiseerd. 
Al dit jaar zullen we beginnen met de eerste werkzaamheden en medio volgend jaar zal het werk afgerond zijn. Er zal nog heel wat moeten gebeuren om het park voor de bezoekers toegankelijk te maken maar er is aan begonnen. Mede dank zij de welwillende steun van alle sponsors en de Gemeente zal Deurne er een fraai stukje groen bij krijgen.

Nieuwe sponsors

Hoera! we kunnen gelukkig zijn met de eerste toegezegde sponsoring van een flink aantal Deurnese bedrijven. Ook de Stichting Steun Welzijnszorg steunt ons met een mooie bijdrage. Tot onze groene partners rekenen wij o.a. de bedrijven Bidec, Spijs van Gijs, Jetstone en Ebusco. We zijn deze bedrijven zeer erkentelijk voor hun deelname:

U vindt onze sponsors onder het kopje 'Meer' /'sponsors' in de navigatie aan de bovenzijde van de website. Als u op het plaatje klikt van de sponsors gaat u direct naar hun website en kunt u daar zien wat de activiteiten van de sponsor zijn.

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Deurne

4 oktober 2022
Op 4 oktober tekende de stichting Tuinpad een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Deurne. De overeenkomst werd gesloten om de verantwoordelijkheden vast te leggen en de afspraken tussen de Gemeente en de stichting helder te maken. Het stuk beslaat alleen de ontwikkeling van het park. Later volgt voor het pad nog een nieuwe overeenkomst. Eigenaar van de grond is de Gemeente en de stichting fungeert als aanjager en burgerinitiatief, daarom is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Goedkeuring Startnotitie Gemeenteraad

Begin 2021 keurde de Gemeenteraad van Deurne met grote meerderheid de Startnotitie 'Tuinpad van mijn vader' goed. Met 19 tegen 3 stemmen koos de raad voor een groene omgeving in plaats van het bebouwen van het voormalige terrein van de Brigantijn. Dit was het sein voor de initiatiefgroep om verder te gaan met de ontwikkeling van het 'Tuinpad'.

Startsein 'Tuinpad'

Op 9 mei 2019 werden de sloten van het hek gehaald dat het voormalige Brigantijn terrein afsloot. Vanaf dat moment is het mogelijk om vanuit het Wiegersbos door te wandelen naar het Centrum. In een feestelijke bijeenkomst opende wethouder Biemans met Henry van den Berkmortel de poort en sprak de intentie uit om hier een mooie groene en culturele Deurnese plek van te maken.

Oprichting Stichting 'Tuinpad'

 20 mei 2021. Vandaag werd de stichting 'Tuinpad' opgericht. Een zevental mensen heeft zich onder deze naam verenigd om samen het park en de wandelroute te realiseren. Onder het kopje stichting in het menu van deze site kunt u zien wie zich hiervoor in willen zetten. De ondertekening vond plaats via een online constructie omdat er een lockdown is in verband met Corona. Notariskantoor Gerrits en van Gulick steunden het initiatief door ons een mooie korting te verlenen. Immers de stichting beschikt (nog) niet over middelen. Alles wat de stichting tot nu toe realiseert is vrijwilligerswerk met een beperkte financiële ondersteuning door de Gemeente Deurne. Gelukkig zijn de ambtenaren van de gemeente een welkome steun in onze rug. Waarvoor complimenten!

Veteranen Anjerperk

November 2022 Op initiatief van de Stichting Veteranen Deurne krijgt ook Deurne mogelijk een Witte anjer perk. In het nieuwe aan te leggen park wordt mogelijk een ruimte gereserveerd voor de veteranen van Deurne. Deze Witte anjer perken verschijnen in veel plaatsen in Nederland waar veteranen wonen die in het verleden aan acties hebben deelgenomen gedurende een of meerdere uitzendingen tijdens hun dienstverband. Dit betreft uitzendingen vanaf de tijd in Indonesië tot heden.
In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perk dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag, wat jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni plaatsvindt.