HET PLAN 

Het Tuinpad strekt zich voorlopig uit in de vorm van een wandelpad van De woonwijk Koolhof te beginnen aan de Maassingel, door het bos van Museum De Wieger met een afslag naar het Museum. Daarna slingert het pad zich door het bos en mondt uit in het Park. Vervolgens wordt er een oversteek gemaakt over de Hogeweg waarna je direct in Deurne Centrum terecht komt. De route zet zich voort langs het Martinetplein waar het Cultuurcentrum Martien van Doorne zich bevindt. Daarna gaat de tocht via de Raadhuisstraat naar De Markt. Het gezellige centrum van Deurne. En vice versa. Binnen het plan vinden we picknickplekken, bankjes om uit te rusten, kunstwerken, een jeu de boulesbaan en kinderspeeltoestellen. Verder zal een podium en een hondenlosloopplaats deel uitmaken van het geheel. Alles in goede afstemming met omwonenden. 

 

Het ontwerpbureau van de Gemeente Deurne maakte een uitgewerkt plan van het wandelpad en park. Op de pagina links ziet u het deel van de route dat we als eerste willen realiseren: het Park. Op onderstaande tekening ziet u het geheel van het plan van Markt tot aan Maassingel. 

 

Toegankelijkheid en Veiligheid. Ook ouderen of mensen met een beperking moeten gebruik kunnen maken van het terrein. Vandaar dat we kiezen voor halfverharding in combinatie met stenen zodat ook de rolstoel en rollator zijn weg kan vinden. Aan veiligheid zal alle mogelijke aandacht besteed worden. 

Toelichting op het plan

Donker Design, de leverancier van de Gemeente Deurne, ontwikkelde het plan wat u hierboven ziet. Op dit plan hebben wij onze  
voorlopige begroting gebaseerd. Onderstaand ziet u wat de 
benodigde gelden zijn om van de eerste fase van het project een succes te maken.