Burgerinitiatief 

Het Tuinpad.

Park en Wandelpad 

centrum Deurne

Wandel met ons mee...

Welkom op de website van Het Tuinpad. Via deze site willen wij u graag informeren over het burgerinitiatief om te komen tot een extra mooi stukje cultuur en groen in Deurne. Bekijk ook ons blokje 'nieuws' bij 'meer' voor de laatste ontwikkelingen.

THUIS HEB IK NOG EEN ANSICHTKAART...

met deze woorden startte Deurnenaar Friso Wiegersma zijn tekst van het lied ‘Het Dorp’ dat gaat over het heimwee naar vervlogen tijden, geprojecteerd op Deurne. Het lied, gezongen door Wim Sonneveld, vormde mede de inspiratie voor het burgerinitiatief: Tuinpad en Park Centrum Deurne. 

Een culturele wandelroute  met een verbinding van de wijk Koolhof naar Museum De Wieger, uitmondend in een Park aan de Hogeweg en verder naar het centrum en v.v. Na gedegen onderzoek bleek dit burgerinitiatief bij veel mensen aan te slaan. Het initiatief beoogt de vergroening van het centrum en omgeving met een cultureel-recreatieve route met park voor Deurnenaren en bezoekers. Klimaatbeheersing, duurzaamheid, recreatie, beweging, cultuur, toerisme en verbinding tussen mensen worden zo in één plan bijeengebracht: Het Tuinpad. 

Met dit bidbook geven we uitleg over de doelstellingen van de stichting teneinde middelen te verzamelen voor realisatie van het burgerinitiatief. 


DE AANLEIDING TOT HET BURGERINITIATIEF

 

De initiatiefnemer wandelende vaak van huis naar zijn werk en passeerde daar het bos achter Museum De Wieger, hij vervolgde zijn weg over het schoolterrein van Basisschool De Brigantijn en kwam zo aan op zijn werk. De Brigantijn werd gesloopt en zo ontstond er een open ruimte aan de zuidkant van het dorpscentrum. Omdat het centrum vrijwel 100% versteend is kwam het idee naar boven om deze zone groen te houden. Hierop werd in 2017 het burgerinitiatief gestart, er werden ideeën geopperd en er werd overleg gepleegd met de omwonenden, de gemeente, het museum en anderen. Dit resulteerde in een startnotitie waarmee de Gemeenteraad van Deurne begin 2021 met grote meerderheid instemde. Op 20 mei 2021 werd vervolgens de Stichting Tuinpad opgericht die zich tot doel stelde de middelen bijeen te brengen en de route en het park te realiseren en te onderhouden. 

KUNST EN CULTUUR IN HET HART VAN DEURNE

Met een museum aan de route is er logischerwijs veel aandacht voor kunst. Op de route wil de stichting graag verwijzen naar bekende Deurnenaren als Toon Kortooms, Hendrik Wiegersma en Antoon Coolen, maar ook hedendaagse kunstenaars zoals Joep Coppens, Erik van Lieshout en Monic Hendrickx zullen wat ons betreft niet ontbreken. Bestaande werken van kunstenaars uit Deurne en anderen zullen er hun bestemming krijgen. Het park leent zich daarnaast voor kleine live optredens door het plaatsen van een speelvlak met voorzieningen. Harmonie- dans-, toneel- film- en muziekuitvoeringen zullen samen met het Cultuurcentrum Martien van Doorne geïnitieerd worden. 

Kunst en cultuur gaan vaak over grote namen, maar juist de mogelijkheid voor lokale initiatieven om zich in het eigen dorp te manifesteren werkt extra verbindend. Scholen kunnen de route wandelen voorzien van culturele informatie en een educatieve opdracht bij Museum De Wieger uitvoeren. 

En dat allemaal in het (dan) groene hart van het centrum van Deurne.

RECREATIE EN BEWEGING

Wie kent niet de aanbevelingen die ons van diverse kanten bereiken over het belang van dagelijks bewegen, om beter in je vel te zitten in een tijd dat alles sneller moet? Gebrek aan ontspanning en lichamelijke inspanning levert naast een slechte conditie vaak stress op. Daar is wat aan te doen. En waar kun je dat beter doen dan in de beschutte omgeving van een lommerrijk park? Het Tuinpad park dient vele functies en biedt voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren voor gezonder leven via sport, spel en ontspanning. Allereerst is het park geschikt voor een dagelijkse wandeling, maar er zijn ook voorzieningen voor de spelende mens, jong en oud. Zo wordt er voorzien in een wadi waarin kinderspeeltoestellen worden geplaatst, enkele Jeu de Boules banen en andere voorzieningen. Ook moet je straks lekker kunnen picknicken, een boek lezen en met je hond wandelen, kortom het park en de route is de uitgelezen ontspanningsplek voor de vele omwonenden en alle andere bezoekers. 

SOCIALE COHESIE, HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING

Dit Park en de wandelroute betekenen veel voor de sociale cohesie in de wijk en het centrum. Het creëert een grote verbondenheid met de omgeving. Mensen ontmoeten elkaar daar en zijn gezellig in de buitenlucht. Bewoners uit de omgeving voelen zich beter thuis in hun huizen en appartementen als de buitenwereld ook aangenaam is. Door het park kunnen we een grotere betrokkenheid tussen burgers bevorderen. Hun sociale netwerken worden sterker en ze participeren in informele netwerken. 

We denken daarbij aan groepen vrijwilligers die deelnemen aan activiteiten of aan het onderhoud van het park of de wandelroute. Door grote diversiteit aan mogelijkheden binnen het tuinpad bevorderen we sociale contacten en de acceptatie van diversiteit. De steenmassa verandert in een groene long.

EEN DUURZAME PLEK

 

Zoals we zien is het centrum van Deurne net als vele andere binnensteden en dorpen enorm versteend. De stukjes groen zijn op één hand te tellen. 

In de zomer kan het er dan ook heel warm worden. Er zijn door de Gemeente Deurne warmtemetingen verricht in het bos en het park. De temperatuur lag er gemiddeld 3 graden lager dan in het centrum. Van Parijs tot Glasgow is iedereen het er over eens dat we het groen moeten koesteren en dat we hittestress moeten zien te voorkomen. Hier doet zich een enorme kans voor. Hoewel niet heel groot is deze plek van belang voor de leefbaarheid in Deurne Centrum. Het park zal ondermeer gebruikt worden voor waterberging bij stortregens. Er zal duurzame verlichting komen en verder zullen we er alles aan doen om dit een van de meest duurzame plekken van Deurne te maken. 

TOERISME EN ECONOMIE

 

Zoals vele dorpen en steden zijn ook in Deurne Toerisme en Economie van belang. Met het lied ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld gaf Friso Wiegersma ons een fantastisch thema cadeau. Heel Nederland kent het lied dat altijd eindigt als eerste in de Nederlandstalige evergreen top honderd. Deurne kan zich hiermee op de kaart zetten. Het tuinpad bestaat dan ook werkelijk en loopt langs ons Museum De Wieger. Reden voor vele Nederlanders om een bezoekje te brengen aan Museum en ‘Het Dorp’ Deurne. Ook onze horeca en winkeliers profiteren van de aanwezigheid van dagjesmensen en verblijfsrecreatie. Tenslotte gaat het lied onomstotelijk over Deurne en dat kan ons iets opleveren. Bijvoorbeeld een aantrekkelijk park met het thema Tuinpad. Een ware magneet voor bezoekers. 

Stand van zaken juli 2023

Wij kunnen ons gelukkig prijzen met het feit dat de Gemeente Deurne zich achter onze plannen. heeft geschaard. Met een financiele injectie heeft de gemeente groen licht gegeven voor de uitvoering van deel een: het Park. Bij 'Nieuws' onder het kopje  'meer' zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

www.tuinpaddeurne.nl

zwerfafvalgroep deurne